Sånger för alla nya

Sång och lek är språk utan gränser. I det här avsnittet ger vi exempel på olika projekt och material som kan användas för alla som är nya på jorden, eller med orden. 


En bok med gratis samtalsmaterial

Sånger för alla nya är gjord särskilt för öppna förskolan, men kan läsas av vem som helst. Boken innehåller de vanligaste svenska sångerna och är upplagd så att man på ett enkelt sätt ska kunna prata om sitt lilla barn och föräldraskapet tillsammans med andra. Det finns en gratis samtalsguide på nätet. Sångerna kopplas till frågor som kan handla om hur en familj ser ut i Sverige, hur man kan klä sin bebis i olika väder, när det egentligen är dags att ringa doktorn, osv. För den som är ny med språket finns också en ordlista. 


Sång på gång

Sångledarna Cornelia Stjernlöf och Marina Deshli samlar på barnsånger från hela världen i Sörmland. "När jag kommer in och säger hej, kan du lära mig en sång på ditt språk, så tänds en gnista i föräldrarnas ögon", säger Cornelia. Förtroendefulla möten bygger på att man vågar kliva in i människors världar, menar sångledarna– Bemötandet har så stor betydelse när du kommer till en ny plats, säger Marina. Jag är själv ny i Sverige. Jag ser hur många föräldrar försöker balansera mellan två olika kulturer. Det är inte alltid enkelt.


Cornelia, Marina och deras medarbetare samlar sånger på somaliska, arabiska, tigrinja och en rad andra språk. Sångerna handlar om älskade barn, sömn, längtan, om att vara duktig i skolan och många andra saker. Texterna skapar samtal om innehållet. De översätts till svenska och noteras av tonsättaren Gustav Andersson. Allt samlas i ett häfte som ska ges ut gratis. Syftet med Sång på gång är att stötta pedagoger som arbetar med barn och föräldrar med olika språkbakgrund.


– Föräldrarna får dela med sig av något som berör och som betyder mycket för dem, säger Cornelia.


Hon tror också att det är viktigt för barnen att se att människor med olika bakgrund möts och har roligt tillsammans. 


– Om den här sångstunden ska bli lyckad behövs fantasi, energi, dynamik och att man utgår från målgruppen så att vi verkligen når fram, säger hon. 


För henne är det värdefullt att jobba tillsammans med Marina som har egna erfarenheter av flykt. Integrationsarbete kräver eftertanke och de lär sig mycket av varandra. Erfarenheterna tar de med sig när de sedan utbildar förskolepedagoger i sin metodik. Cornelia berättar om en pedagog som först var skeptisk till metoderna, men som efter några egna försök fick starkt gensvar av barn och föräldrar. Då förstod hen värdet av att mötas på det här sättet. I grunden handlar mycket om att visa sig nyfiken, intresserad och välkomnande i både kroppsspråk och ord, menar Cornelia. 


– Motivationen finns oftast hos dem vi möter, men en del är blyga eller rädda att göra fel, säger Marina.


Hon tycker att det är viktigt att engagera kulturtolkar i grupper där få har svenska som modersmål. Det är så lätt att människor missförstår varandra när de inte talar samma språk. De kanske har olika förväntningar på vad som ska hända.


Sång på gång är ett sätt att minska segregationen som lätt ökar om man inte hittar sätt som gör att människor träffas.

– När man har något gemensamt att samlas kring så blir det enklare, säger Marina. Samtal kring barnen engagerar de flesta föräldrar. Sången och musiken gör att man kan ha roligt tillsammans. Katrineholms kommun är projektägare till Sång på Gång och MusikensHusAkademien leder verksamheten som får stöd av Länsstyrelsen. 

Arabisk sång om en katt

Se Cornelia och Marina sjunga en barnsång på arabiska och svenska. Låten har spelats in tillsammans med musiker från Flens kulturskola och Flens världsorkester. Arrangemanget är skrivet av Lutte Berg. Under finns enklare och mer komplicerade noter och stämmor av Gustav och Lutte.

Eritreansk sång om bebisen i magen

Här finns en barnsång från Eritrea. Ett barn frågar sin mamma vem som bor i hennes mage. Barnet längtar efter sitt lilla syskon och undrar vem hen är. 

Somalisk vaggsång

Den här somaliska vaggvisan tröstar ett barn som längtar efter sin mamma. Mamman är borta, men när hon kommer hem igen så ska hon krama sitt barn. 

Svenska med baby


startade 2012 för att barn och föräldrar med olika bakgrund skulle kunna träffas och sjunga tillsammans under babytiden. Organisationen har en rad roliga och nyttiga verksamheter. Klicka på symbolen och läs mer om dem!