Bakgrund


Songlines började som ett arvsfondsprojekt under den svenska delen av Jeunesses Musicales. JM International startade 1945 i Bryssel och är idag världens största, ideella ungdomsmusiknätverk. Syftet är att arbeta för tolerans, förståelse över nationsgränser, ungas egenmakt och för ett inkluderande samhälle. Projektet Songlines finansierades 2017-april 2020 med medel från Allmänna arvsfonden. Bland våra samverkansparter fanns då läns/regionmusikorganisationer i hela landet, Sveriges Ensamkommandes Förening, studieförbund, ungdomskulturhus, kommuner och många andra.

Projektet fick också en generös donation från världsartisten Sting och det fick Framtidens Musikpris av RUM.


I mars 2020 bildades Föreningen Songlines Vänner. Syftet med föreningen är att verka för Songlines fortlevnad. Genom föreningen vill vi också hitta finansiering och stötta de län som behöver. Vi hoppas att föreningen ska bli ett bra nätverk och också kunna fungera som en tankesmedja för oss som vill arbeta med barn, unga och en inkluderande och meningsfull, kreativ och musikalisk fritid. Songlines Vänner är associerad medlem till JM International. Läs mer om organisationen här:


Välkommen att kontakta info@songlines.se för frågor om organisation och samarbeten.


Songlines Vänner


Ordförande: Helena Isaksson Baeck

Vice ordförande: Jenjen Eriksson

Kassör: Eva-Maria Väfors med stöd av Elias Foghagen

Ledamöter: Anders Fors, Cecilia Öhrwall, Rashif Awar, Jenjen Eriksson, Olle Sjöström, Lesia Lesiv, Eray Temiz 

Suppleanter: Julia Westberg, Esbjörn Öhrwall


Valberedning: Esbjörn Öhrwall, Elias Foghagen


Songlines Vänner Stadgar


Songlines verksamhetsberättelse 2023