Bakgrund


Songlines började som ett arvsfondsprojekt under den svenska delen av Jeunesses Musicales. JM International startade 1945 i Bryssel och är idag världens största, ideella ungdomsmusiknätverk. Syftet är att arbeta för tolerans, förståelse över nationsgränser, ungas egenmakt och för ett inkluderande samhälle. Projektet Songlines finansierades 2017-april 2020 med medel från Allmänna arvsfonden. Bland våra samverkansparter fanns då läns/regionmusikorganisationer i hela landet, Sveriges Ensamkommandes Förening, studieförbund, ungdomskulturhus, kommuner och många andra.

Projektet fick också en generös donation från världsartisten Sting och det fick Framtidens Musikpris av RUM.

Nu går Songlines in i en ny fas där basen finns på Musikaliska i Stockholm och med stöd från Stiftelsen Signatur. Kulturrådet stödjer oss i ett nationellt låtskattsprojekt och genom JMI gör vi ett internationellt ERASMUS-projekt. Vi arbetar nu intensivt med en ny organisation och struktur för arbetet framåt. 


Välkommen att kontakta helena.isaksson@songlines.se för frågor om organisation och samarbeten.


Songlines Vänner


I mars 2020 bildades Föreningen Songlines Vänner. Syftet är att verka för Songlines fortlevnad. Genom föreningen vill vi också hitta finansiering och stötta de län som behöver. Vi hoppas att föreningen ska bli ett bra nätverk och också kunna fungera som en tankesmedja för oss som vill arbeta med en inkluderande och meningsfull fritid där musiken och kulturen  står i centrum. Vill du stötta vår förening och få vårt nyhetsbrev får du gärna bli medlem.


Kontakta elias.foghagen@songlines.se för mer information om medlemskap och förening.