Bakgrund


Songlines började som ett arvsfondsprojekt under den svenska delen av Jeunesses Musicales. JM International startade 1945 i Bryssel och är idag världens största, ideella ungdomsmusiknätverk. Syftet är att arbeta för tolerans, förståelse över nationsgränser, ungas egenmakt och för ett inkluderande samhälle. Projektet Songlines finansierades 2017-april 2020 med medel från Allmänna arvsfonden. Bland våra samverkansparter fanns då läns/regionmusikorganisationer i hela landet, Sveriges Ensamkommandes Förening, studieförbund, ungdomskulturhus, kommuner och många andra. Nu går Songlines in i en ny fas där basen finns på Musikaliska i Stockholm och med stöd från Stiftelsen Signatur samt i Kalmar med stöd från Stings donation. Vi håller på att inleda ett samarbete med en ny, nationell samverkanspart.

Songlines Vänner


Just nu håller vi på att bilda en förening. Syftet med den är att verka för Songlines fortlevnad. Till föreningens styrelse bjuds unga Songlinesledare från olika län in som adjungerade ledamöter för att kunna vara med och påverka och berätta vad de vill att Songlines ska vara i framtiden. Genom föreningen vill vi också hitta finansiering och stötta de län som behöver. Vi hoppas att föreningen ska bli ett bra nätverk och också kunna fungera som en tankesmedja för oss som vill arbeta med en inkluderande och meningsfull fritid där musiken och kulturen  står i centrum. Vill du stötta vår

förening och få vårt nyhetsbrev får du gärna bli medlem. Vi hör av oss om mer detaljer kring medlemskap när vi har organiserat oss i april 2020. 

Copyright © Alla rättigheter förbehållna