Songlines

MUSIK, MÖTEN, MENING

"Det är svårt att sätta ord på det, men för mig

har det varit en väv av någon slags stark,

känslomässig, intensiv passion. Songlines är en

jord där olika sorters blommor tillåts blomma.”

Hadi

VÅR FILOSOFI

Vi jobbar för att våra aktiviteter ska kännas angelägna, attraktiva och tillgängliga för olika slags barn och unga.


Namnet Songlines kommer från den australiska mytologins

skapelseberättelse. Den handlar om hur jordens anfäder sjöng jorden till liv. Varje berg och varje vattendrag fick sina rytmer och toner. Den som känner sina songlines, kan med musikens hjälp, navigera i landskapet och hitta hem igen.


Songlines förhållningssätt är att hela tiden utgå från deltagarnas egna kompetenser, intressen och minneskartor. Genom musik, kultur och rörelse kan vi uttrycka det som betyder något för oss. I gemenskap med andra skapas vår identitet. Dels genom att vi tillåts dela med oss av det som intresserar oss, men också genom att vi får lära oss av andra.


  • Songlines arbetar med alla genrer, stilar och uttryck runt musiken. Det kan handla om allt från att lära sig spela gitarr, till ett delta i orkestrar, körer eller kreativa läger där vi träffar varandra över länsgränserna. 
  • I Songlines har vi starkt fokus på gruppen, mötet, vänner och att få stärka sitt sociala och kulturella kapital.
  • Vi möts gärna på neutrala platser dit alla är välkomna, oavsett vem man är eller varifrån man kommer.


Songlines vill vara som en resa där vi kan träffa människor vi kanske aldrig trodde att vi skulle möta. Vi sjungar nya landskap till liv - tillsammans.