Bli medlem eller ge en gåva!

Tack för att du vill vara en del av Songlines!


Om du vill ge en gåva behöver du inte uppge några personuppgifter!


BG 5476-7736. TACK för din gåva!

 
 
 
 

Tack för ditt stöd! 


Föreningen Songlines vänner är en ideell intresseförening som stödjer utvecklingen av Songlines lokalt, nationellt och internationellt. Songlines är en verksamhet och ett nätverk som uppstod 2017 genom finansiering av Allmänna arvsfonden och inom ramen för deras nyanländasatsning.

Syftet med Songlines är att utveckla metoder och förhållningssätt så att alla barn och unga ska få möjlighet till en meningsfull och trygg fritid med musik, kultur och rörelse.

Föreningen Songlines Vänner värnar om och står upp för de metoder och förhållningssätt som är grunden i Songlines verksamhet. Föreningen ska också fungera som en tankesmedja för det demokratiska samhällets och inkluderingsarbetets ständiga utmaningar. Föreningens roll är att söka bidrag och att främja en positiv utveckling för Songlines nätverk och verksamhet. Songlines Vänner är också en del av det internationella nätverket JM International som funnits sedan 1945.

Vårt organisationsnummer är 802529-6503.