Hey ho, anybody home?

Hey ho är en engelsk, traditionell folksång, eller carol, som är rolig att sjunga i kör och i kanon.