Så här jobbar vi

Vi vet att det redan finns underbara eldsjälar som utvecklat bra metoder och koncept som vi kan låna och föra vidare till andra. Vi tycker att det är bra att arbeta med redan etablerade musik-och kulturinstitutioner och pigga initiativtagare. Men varsågoda och stjäl från oss också. Ju fler vi är, desto roligare blir det.

Här kommer vi att samla på oss en massa goda exempel och metoder. Eftersom vi bara har varit igång sedan mitten av januari 2017 så har vi inte hunnit dokumentera så mycket än. Men det kommer mer!

Mer inkluderande

Efter den inlyssnande projektstarten kommer vi nu att arbeta mer med musikkompisaktiviteter där vi möts över nationsgränser och vi kommer att arbeta särskilt med att stärka unga tjejer. Av cirka 35 000 ungdomar som flydde ensamma till Sverige 2015 var bara ett par tusen tjejer. Det beror på att resan hit är mycket farlig och fysiskt krävande.

Future Songwriting

I ett av våra första provapåprojekt arbetade vi tillsammans med artisten Adee. Hon har utvecklat en metod för att stärka unga tjejer att göra egna musikproduktioner. Adee höll en workshop på ett tjejboende. Vi arbetade också med språksång och med att översätta hemspråkstexter till svenska.

”Songlines stjäl från vänner!”

Songlines rotmetod

Varje människa bär på minnen, sånger och smaker från sin barndom. Det är viktigt att känna att det man har med sig är betydelsefullt och räknas. Både träd och människor behöver sina rötter för att växa. Bland de ungdomar vi träffar finns också duktiga musiker med kunskaper från hemländer. Oavsett om man är afghan, eritrean, svensk eller norrman så kan man dela med sig av det man har med sig. Vi lär av varandra. Det här är en metod som genomsyrar allt vi gör. När vi tar hand om våra rötter blir bladen gröna och friska.

Den här familjekören är ett samarbete mellan Kulturskolan i Kalmar och Songlines. Känslan av gemenskap och sammanhang är viktig för alla människor. I kören sjunger vi sånger från hemländer och vi övar på språkljud i svenska sånger. Vi lär av varandra för att det blir roligare så. Vi vill att alla ska känna att det man bär med sig är viktigt och räknas.

Uppsökandemetoden

KulturUngdom och SEF har åkt ut till boenden i Västra Götaland för att skapa möten mellan musiker och ungdomar som just kommit hit.

Vi upplever generellt att det är viktigt att hålla kontinuerlig kontakt med ungdomar vi arbetar tillsammans med. Chattgrupper och Facebookgrupper håller konversationen levande och många möten gör att man kan fånga upp vad ungdomar faktiskt vill göra och vad som är viktigt just nu.

Mötesplatserna för kontinuitet

Vi har berättat om mötesplatserna redan under fliken Av och med unga. Men vikten av att skapa möten kan inte nog understrykas. Vi får det samhälle vi vill ha. På en mötesplats kan vi bjuda in andra engagerade ungdomar och aktörer som vill samverka med oss. Vi kan skapa förutsättningar för gemensamma aktiviteter. Vi hinner prata med varandra och vi hinner – fika! En nog så viktig aktivitet. Att alltid sträva efter att hitta minsta, gemensamma nämnare är en förutsättning för att vi ska möta varandra med respekt och bli vänner på riktigt.

Av och med-metoden

Nästan alla barn-och ungdomsrättsivrare talar om att lyssna och arbeta med barns och ungas egen kraft. Men hur gör man det egentligen?

KulturUngdom kallar metoden av och med och arbetar alltid med unga arrangörer på de event och arrangemang de anordnar. Till Imagines riksfinal bjöd man in massor av ungdomar att vara med och arbeta och man ordnade med bussar så att också de unga som bor på HVB-hem kunde delta i kulturevenemangen. KulturUngdom är också noga med att bjuda in artister som ungdomar verkligen gillar.

Fest-metoden

På Songlines fester bjuds musiker från olika länder in och vi lagar mat från olika hörn av världen. På så sätt skapas musikaliska och kulturella möten. Att fira vårdagjämningen är en tradition i många länder. Varför inte passa på att ta vara på en sådan fin idé? Allt vi gör bygger på att vi frågar ungdomar vad de själva vill göra. De skapar sedan själva ansvarsgrupper. För att arbeta integrerande har vi i Kalmar till exempel bjudit in universitetets Music and Event Managementstudenter så att ungdomar kan arbeta tillsammans. Samverka med massor av bra aktörer, är vårt hetaste tips. När vi gör stora projekt tillsammans måste vi stötas och blötas för att nå samma mål. Det är en effektiv metod för att lära oss av varandra.

Kompismetoder

  • I Svedala har man arbetat med en metod som man kallar Unga möter Unga. Läs mer om den här!
  • I Solna har man arbetat på liknande sätt med goda resultat och Songlines lånar konceptet för att arbeta med kultur i höst! Läs mer om den här!

Aminah Al Fakir Bergmans fantastiska språkkör

Aminah Al Fakir Bergman har övat språk, sång och dans tillsammans med 105 nyanlända och ensamkommande ungdomar på Skärholmens gymnasium. Hon arbetar med språkutvecklande musikundervisning utifrån rytmikmetoden.

  • Se Ola Morks fina film på YouTube!
  • Aminah delar med sig av sin metod, klicka här! (PDF) Tusen TACK Aminah!
”Samhället måste sjunga tillsammans”

Så säger kantorn och körledaren Edward Eklöf. Hans filosofi går ut på att man i samhället måste hitta minsta gemensamma nämnare där vi kan vara tillsammans. Själv jobbade han med fyra skolor och fyra körer och såg till att alla hamnade på Jönköpings största scen. Att jobba med ett gemensamt tema skapar samhörighet och ger möjligheter till olika tolkningar. Hör vad barnen och han säger här:

Att arbeta inkluderande i gymnasiemiljö

Lerum är en av de kommuner som valt att arbeta integrerande på gymnasieskolan. I många delar av landet har språkintroduktionsprogrammen inte någon undervisning i musik och kultur. Man jobbar ofta också helt separerat från resten av gymnasieskolan. Då uppstår få möten och integrationen försvåras. Lerum har tänkt annorlunda!

  • Läs mer om den inkluderande gymnasiemiljön i Lerums kommun här!