Detta är Songlines

Songlines vill att ungdomar som flytt ska känna sig välkomna och få möjligheten att uttrycka sig med kultur och musik. Vi samarbetar med körer, orkestrar, musikgrupper, musikskolor, organisationer och festivaler i hela landet. Vi stöttar också ungdomar att själva vara med och arrangera bra och viktiga aktiviteter – demokratiskt, jämlikt och internationellt. Tack vare finansiering från Allmänna Arvsfonden påbörjades arbetet 2017. Projektet ska pågå i tre år och därefter hoppas vi att Songlines är en permanent verksamhet inom vår moderorganisation JMS.

“Med musik och kultur skapar vi möten!”

Bakgrund

Under 2015 kom 35 369 ensamkommande ungdomar till Sverige. Nästan lika många barn kom hit med sina familjer. De flesta ungdomar vi jobbar tillsammans med har tagit sig en mycket lång väg för att slippa krig och våld. Det kräver mod och styrka. Den kraften vill vi ta vara på och därför är vi noga med att lyssna in vad ungdomarna själva vill. De unga människor vi hittills mött säger att de vill prova på bra och viktiga aktiviteter, få lära känna svenska kompisar, idrotta och uttrycka sig med musik och kultur.

Det här gör vi

Vi bygger mötesplatser och gör fester, skapar teambildande, inkluderande verksamheter och försöker i vår omgivning implementera tanken att ALLA måste hjälpas åt. Det är en oerhört svår tid för många unga. Oändliga asylprocesser och avslag leder till mycket oro, osäkerhet och smärta. Tillsammans skapar vi det samhälle vi vill ha. Songlines vill ha ett inkluderande och varmt Sverige. Vi vill arbeta för att ingjuta hopp och ge alla unga möjligheten att få uttrycka sig med kultur och musik.

Fred och samverkan för musik och kultur

Vår moderorganisation heter Jeunesses Musicales Sverige. JMS har sina rötter i JMI som startade 1945 i Bryssel och idag är det världens största, ideella organisation som arbetar med fred, ungas egenmakt och för ett inkluderande samhälle. Sveriges Ensamkommandes förening jobbar också tillsammans med oss och är ett viktigt stöd. Projektet finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden. Bland våra samverkansparter finns Imagine Sweden/Musik Direkt, studieförbund, KulturUngdom, kommuner, kulturskolor, Ethno och många andra bra aktörer. Vi vill vara en paraplyorganisation för alla goda krafter. Tillsammans kan vi kämpa för att alla unga ska känna hopp och framtidstro. Ungdomar har rätt till en framtid! Ungdomar har rätt att bli lyssnade på! Ungdomar har rätt till musik och kultur!

Ali från Afghanistan berättar varför det är viktigt att uttrycka sig med musik.

Prenumerera gärna på vårt Nyhetsbrev eller håll dig uppdaterad om vad som händer på vår Facebooksida eller i vår Facebookgrupp. Vi finns också på Instagram och Twitter.