Kontakt 2017-12-20T16:08:08+00:00

Kontakta oss

Frågor, synpunkter eller något annat? Hör av er till e-post info@songlines.se eller ta direktkontakt med någon av personerna du ser här under!

Songlines organisation år 2

Blekinge län

Morgan Carlsson
Musikchef
E-post: morgan.carlsson@regionblekinge.se
Telefon: 076-636 29 61
Webb: www.musikiblekinge.se
Webb: www.livegreen.se

Dalarnas län

Safaa Daoud
Nationell samordnare
E-post: safaa.daoud@songlines.se
Telefon: 0049-176 532 628 18

Gustaf Elmelid
Regional projektledare
E-post: gustaf.elmelid@songlines.se
Telefon: 023-77 40 59, 073-567 40 67

Gotlands län

Julia Westberg
Regional projektledare
E-post: julia.westberg@songlines.se
Telefon: 073-963 91 11
Webb: www.gotlandsmusiken.se

Gävleborgs län

Pervin Mattsson
Regional projektledare
E-post: pervin.mattsson@songlines.se
Telefon: 072-450 73 09
Webb: www.regiongavleborg.se/kultur

Jönköpings län

Luis Gonzalez
Regional projektledare
E-post: luis.gonzalez@songlines.se
Telefon: 073-510 69 54, 0371-814 35
Webb: www.smot.se

Annie Nilsson
Regional projektledare
E-post: annie.nilsson@songlines.se
Telefon: 0371-814 32
Webb: www.smot.se

Kalmar län

Helena Isaksson Baeck
Projektutvecklare och projektledare
E-post: helena.isaksson@songlines.se
Telefon: 070-286 42 00
Webb: www.lansmusiken.se

Skåne/Kronorberg

Allan Skrobe
Regional projektledare
E-post: allan.skrobe@songlines.se
Telefon: 072-311 44 44

Stockholms län

Ola Bjerding
Chef Länsmusiken Stockholm
E-post: ola.bjerding@musikaliska.com
Telefon: 08-545 703 00

Västmanlands län

Fredrik Engström
Regional projektledare
E-post: fredrik.engstrom@songlines.se
Telefon: 072-225 32 21
Webb: www.vastmanlandsmusiken.se

Tony Lorenzi
Regional projektledare
E-post: tony.lorenzi@songlines.se
Telefon: 0737-786 675
Webb: www.vastmanlandsmusiken.se

Västra Götalandsregionen

Mohammad Jawshani
Projektledare via Sveriges Ensamkommandes Förening
E-post: mohammad.jawshani@songlines.se
Telefon: 070-481 99 96
Webb: www.kulturungdom.se

Örebro län

Fredrik Engström
Regional projektledare
E-post: fredrik.engstrom@songlines.se
Telefon: 072-225 32 21

Tony Lorenzi
Regional projektledare
E-post: tony.lorenzi@songlines.se
Telefon: 0737-786 675

Övriga

Jenny Ramnér
Koordinator Kulturskolerådet
E-post: projektkoordinator@kulturskoleradet.se
Telefon: 076-161 82 56
Webb: www.kulturskoleradet.se

Karin Holdar
Ordförande Jeunessess Musicales Sverige
E-post: karin.holdar@musikidalarna.se
Telefon: 023-77 40 51
Webb: www.musikidalarna.se

Translate »