Kontakta oss

Frågor, synpunkter eller något annat? Hör av er till e-post info@songlines.se eller ta direktkontakt med någon av personerna du ser här under!

Songlines organisation år 3

Blekinge län

Ulf ”Bitte” Appelqvist
Regional projektledare
E-post: ulf.appelqvist@songlines.se
Telefon: 076-636 29 64
Webb: www.musikiblekinge.se

Dalarnas län

Gustaf Elmelid (föräldraledig)
Regional projektledare
E-post: gustaf.elmelid@songlines.se
Telefon: 023-77 40 65, 073-567 40 67

Gabriella Åström
Regional Projektledare
Telefon: 023-77 40 67

Gotlands län

Julia Westberg
Regional projektledare
E-post: julia.westberg@songlines.se
Telefon: 073-963 91 11
Webb: www.bilda.nu

Gävleborgs län

Pervin Mattsson
Regional projektledare
E-post: pervin.mattsson@songlines.se
Telefon: 072-450 73 09
Webb: www.regiongavleborg.se/kultur

Region Halland

Emelie Gunnarsson
Regional projektledare
E-post: emelie.gunnarsson@songlines.se
Telefon: 073-401 13 84
Webb: www.regionhalland.se/musik

Jönköpings län

Luis Gonzalez
Regional projektledare
E-post: luis.gonzalez@songlines.se
Telefon: 073-510 69 54, 0371-814 35
Webb: www.smot.se

Kalmar län

Helena Isaksson Baeck
Projektutvecklare och projektledare
E-post: helena.isaksson@songlines.se
Telefon: 070-286 42 00
Webb: www.lansmusiken.se

Saga Björling
Projektledarassistent
E-post: saga.bjorling@songlines.se
Telefon: 070-727 81 72

Norrbottens län

Åsa Danell
Regional projektledare
E-post: asa.danell@songlines.se
Telefon: 0920-236681, 070-5730878

Skåne län/Kronobergs län

Allan Skrobe
Regional projektledare
E-post: allan.skrobe@songlines.se
Telefon: 070-850 92 74

Stockholms län

Cecilia Qviström Öhrwall
Regional projektledare
E-post: cecilia.qvistrom-ohrwall@songlines.se
Telefon: 08-407 16 01
Webb: www.musikaliska.se

Västmanlands län / Örebro län

Fredrik Engström
Regional projektledare
E-post: fredrik.engstrom@songlines.se
Telefon: 072-225 32 21

Västra Götalandsregionen

Mohammad Jawshani
Projektledare via Sveriges Ensamkommandes Förening
E-post: mohammad.jawshani@songlines.se
Telefon: 070-481 99 96
Webb: www.kulturungdom.se

Kalle Karlsson
Regional projektledare
E-post: kalle.karlsson@songlines.se
Telefon: 070-328 44 39

Shaban Alizadeh
Regional projektledare
E-post: shaban.alizadeh@songlines.se
Telefon: 073-734 64 50

Songlines nationella team

Safaa Daoud
Nationell samordnare
E-post: safaa.daoud@songlines.se
Telefon: 073-726 42 38

Erik Toro
Eventproducent
E-post: erik.toro@songlines.se
Telefon: 072-244 23 12

Helena Isaksson Baeck
Projektutvecklare och projektledare
E-post: helena.isaksson@songlines.se
Telefon: 070-286 42 00
Webb: www.lansmusiken.se

Mohammad Jawshani
Projektledare via Sveriges Ensamkommandes Förening
E-post: mohammad.jawshani@songlines.se
Telefon: 070-481 99 96
Webb: www.kulturungdom.se

Elias Foghagen
Kommunikatör
E-post: elias.foghagen@songlines.se
Telefon: 076-017 11 55

Janet Adenola
Projektekonom
E-post: janet.adenola@songlines.se
Telefon: 072-314 41 75

Abulfazl Khawari
Ungdomsrepresentant
E-post: abulfazl.khawari@songlines.se
Telefon: 079-024 04 33

Övriga

Karin Holdar
Ordförande Jeunessess Musicales Sverige
E-post: karin.holdar@musikidalarna.se
Telefon: 023-77 40 51
Webb: www.musikidalarna.se