Kontakt2018-10-16T09:22:24+00:00

Kontakta oss

Frågor, synpunkter eller något annat? Hör av er till e-post info@songlines.se eller ta direktkontakt med någon av personerna du ser här under!

Songlines organisation år 2

Blekinge län

Ulf ”Bitte” Appelqvist
Regional projektledare
E-post: ulf.appelqvist@songlines.se
Telefon: 076-636 29 64
Webb: www.musikiblekinge.se

Dalarnas län

Gustaf Elmelid (föräldraledig)
Regional projektledare
E-post: gustaf.elmelid@songlines.se
Telefon: 023-77 40 65, 073-567 40 67

Gabriella Åström
Regional Projektledare
Telefon: 023-77 40 67

Gotlands län

Julia Westberg
Regional projektledare
E-post: julia.westberg@songlines.se
Telefon: 073-963 91 11
Webb: www.gotlandsmusiken.se

Gävleborgs län

Pervin Mattsson
Regional projektledare
E-post: pervin.mattsson@songlines.se
Telefon: 072-450 73 09
Webb: www.regiongavleborg.se/kultur

Region Halland

Emelie Gunnarsson
Regional projektledare
E-post: emelie.gunnarsson@songlines.se
Telefon: 073-401 13 84
Webb: www.regionhalland.se/musik

Jönköpings län

Luis Gonzalez
Regional projektledare
E-post: luis.gonzalez@songlines.se
Telefon: 073-510 69 54, 0371-814 35
Webb: www.smot.se

Kalmar län

Helena Isaksson Baeck
Projektutvecklare och projektledare
E-post: helena.isaksson@songlines.se
Telefon: 070-286 42 00
Webb: www.lansmusiken.se

Skåne län/Kronobergs län

Allan Skrobe
Regional projektledare
E-post: allan.skrobe@songlines.se
Telefon: 070-850 92 74

Stockholms län

Cecilia Qviström Öhrwall
Regional projektledare
E-post: cecilia.qvistrom-ohrwall@songlines.se
Telefon: 08-407 16 01
Webb: www.musikaliska.se

Västmanlands län / Örebro län

Fredrik Engström
Regional projektledare
E-post: fredrik.engstrom@songlines.se
Telefon: 072-225 32 21

Tony Lorenzi
Regional projektledare
E-post: tony.lorenzi@songlines.se
Telefon: 0737-786 675
Webb: www.vastmanlandsmusiken.se
Webb: www.orebrokonserthus.com

Västra Götalandsregionen

Mohammad Jawshani
Projektledare via Sveriges Ensamkommandes Förening
E-post: mohammad.jawshani@songlines.se
Telefon: 070-481 99 96
Webb: www.kulturungdom.se

Camilo Fuentealba
Regional projektledare
E-post: camilo.fuentealba@songlines.se
Telefon: 072-261 66 68

Songlines nationella team

Safaa Daoud
Nationell samordnare
E-post: safaa.daoud@songlines.se
Telefon: 073-726 42 38

Erik Toro
Eventproducent
E-post: erik.toro@songlines.se
Telefon: 072-244 23 12

Helena Isaksson Baeck
Projektutvecklare och projektledare
E-post: helena.isaksson@songlines.se
Telefon: 070-286 42 00
Webb: www.lansmusiken.se

Mohammad Jawshani
Projektledare via Sveriges Ensamkommandes Förening
E-post: mohammad.jawshani@songlines.se
Telefon: 070-481 99 96
Webb: www.kulturungdom.se

Elias Foghagen
Kommunikatör
E-post: elias.foghagen@songlines.se
Telefon: 076-017 11 55

Övriga

Karin Holdar
Ordförande Jeunessess Musicales Sverige
E-post: karin.holdar@musikidalarna.se
Telefon: 023-77 40 51
Webb: www.musikidalarna.se

Translate »